Impressum


Popken Fashion GmbH
Am Waldrand 19
26180 Rastede
Tlf.: 80 - 88 57 65
E-mail: service@ullapopken.dk
 

Amtsgericht Oldenburg HR B 120 726
Momsnummer: DE 152 739 137
Forretningsførende anpartshaver: Thomas Schneider
Forretningsfører: Barbara Arnold-Reinschmidt, Ralf Keller


Samtlige data, tekster og billeder tilhører Popken Fashion GmbH.
Anvendelse til erhvervsmæssige formål må kun ske med vores tilladelse.


Juridiske oplysninger
Europa-Kommissionen stiller en platform for online bilæggelse af tvister til rådighed, som du finder på adressen
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke forpligtede til og ikke villige til at deltage i en tvivstbilæggelsesproces ved et forbrugerforligsorgan.